Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-12-21

Informacja

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 

 

 

Informacja

 

Zgodnie z zapisem uchwały § 11 ust. 3 uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 95, poz. 748).

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Caritas Diecezji Toruńskiej na realizację zadania pn. „Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu”, przyznając uchwałą Nr 52/2768/23 z dnia 21 grudnia 2023 r., na jego realizację dotację celową w wysokości 6.250.000,00 zł.