Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-02-05

TŁOK ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. GRANTÓW „INICJUJ Z FIO 4.0”

TŁOK ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. GRANTÓW „INICJUJ Z FIO 4.0”

Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 6000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z patronem, do 5 tysięcy dla grup nieformalnych bez patrona oraz do 10 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

 • EKOLOGIA: działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • RODZINA: Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków lub
 • PATRIOTYZM: działania mające na celu promowanie postaw patriotycznych i opieki nad weteranami walk o niepodległość Polski, w szczególności w kontekście 80 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Zgłoś się na spotkanie informacyjne:

Miejscowość

Data

Adres i godzina spotkania

Toruń

09.02.2024

Ośrodek TŁOK

ul. Bartkiewiczówny 69

87-100 Toruń

godz. 15.30-18.30

 

 

 

 

Zgłoszenia na spotkanie należy przesyłać na e-mail: fio4@tlok.pl

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej.

 

W ramach Inicjuj z FIO 4.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 • na realizację działań w społecznościach lokalnych - w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 • sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 • opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 • adaptację lokalu.

Na spotkaniu informacyjnym poznasz zasady konkursu oraz nauczysz się:

 • Jak napisać projekt
 • Jak zdefiniować cele
 • Jak przygotować budżet

DLA KOGO:

 • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 50 tysięcy złotych,
 • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie lutego.

Możliwość realizacji projektów już od maja 2024.

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 4.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053

e-mail: fio4@tlok.pl

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.