Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-02-27

Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych najlepsze życzenia od Samorządu Województwa dla naszych NGO-sów.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym za ich ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach działalności społecznej.

Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnych, są ważnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej, jaką stanowi Województwo Kujawsko-Pomorskie. Skuteczność działań podejmowanych przez organizacje  sprawia, że z roku na rok rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój regionu.
 
Dziękujemy wszystkim NGO-som za zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnych społeczności. Życzymy by energia i wiara w potęgę oddolnego działania towarzyszyła Państwu każdego dnia.
 
Przypominamy, że Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.