Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-03-27

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet

W dniu wczorajszym (26 marca) dwadzieścia osiem Pań z naszego regionu odebrało, z rąk Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Elżbiety Piniewskiej, akty nominacji do Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet, której kadencja trwać będzie przez kolejne trzy lata.

Rada stanowić będzie płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów wpływających na poprawę sytuacji kobiet w życiu społeczno-publicznym w naszym województwie. Będzie organem doradczo-konsultacyjnym, eksperckim i inicjatywnym Marszałka Województwa m.in. w przeciwdziałaniu wszelkim formom i przejawom dyskryminacji.

Członkinie Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet reprezentują  instytucje świata biznesu, nauki, samorządu i kultury działające w regionie.

Po uroczystości wręczenia nominacji, która miała miejsce się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu, odbyło się I posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet I kadencji, gdzie zgodnie z regulaminem członkinie wybrały spośród siebie prezydium w następującym składzie:

Przewodnicząca – Pani Anna Wołek,

Zastępczyni Przewodniczącej – Pani Barbara Ostrowska,

Sekretarz – Pani Karolina Welka.

Podczas posiedzenia przedmiotem dyskusji były również organizacja i zasady pracy Rady oraz ustalenie terminu kolejnego spotkania, co będzie miało miejsce już w połowie kwietnia br.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWK-P