Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-03-28

Wręczenie umów dla organizacji pozarządowych.

Pierwsze organizacje pozarządowe odebrały z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Elżbiety Piniewskiej podpisane umowy na realizacje zadań w trybie pożytku publicznego.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu.

Gratulujemy organizacjom pozarządowym otrzymanego dofinansowania i życzymy zrealizowania założonych celów.

Kolejne umowy z pozostałymi organizacjami są na etapie przygotowywania.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWK-P