Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-04-12

VI kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęła swoją pracę

VI kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęła swoją pracę

Inauguracyjne posiedzenie VI kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało miejsce 15 lutego br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Delegaci i ich stali zastępcy otrzymali listy gratulacyjne podpisane przez Marszałka p. Piotra Całbeckiego. Uroczystego wręczenia gratulacji dokonał p. Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem działalności Sejmiku jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, integracja sektora pozarządowego, angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów oraz wypracowywanie rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W skład Sejmiku wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego powiatów ziemskich i grodzkich województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele organizacji sieciowych działających na terenie naszego województwa. Obecnie w Sejmiku społecznie pracuje 40 reprezentantów organizacji pozarządowych (lista w załączeniu).

Podczas pierwszego posiedzenia wyłonieni w powiatach reprezentanci struktur trzeciego sektora wybrali spośród siebie przewodniczącego i prezydium Sejmiku VI kadencji.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiają się następująco:

- Ewa Klimaszewska-Antos – przewodnicząca (powiat radziejowski),

- Barbara Mońko-Juraszek – wiceprzewodnicząca (powiat toruński),

- Ryszard Ulatowski – wiceprzewodniczący (powiat żniński),

- Monika Żydek – sekretarz (powiat nakielski),

- Natalia Bator-Kunikowska – członek (m. Grudziądz),

- Ewelina Brodzińska – członek (m. Włocławek),

- Daniel Brożek – członek (przedstawiciel organizacji sieciowej).

Pod znakiem dyskusji nt. głównych kierunków pracy oraz powołania zespołów stałych upłynęło II posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji, które odbyło się 5 marca br. w Toruniu.

Podczas marcowego posiedzenia Sejmik debatował nad zadaniami, których realizacji w pierwszej kolejności powinien się podjąć, a także nad współpracą z władzami samorządowymi. Priorytetem dla Sejmiku jest upowszechnianie informacji wśród organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego o jego istnieniu i podejmowanych przez niego działaniach. Sejmik dąży do tego, by lokalne organizacje – za jego pośrednictwem – mogły przedstawiać swoje potrzeby czy spostrzeżenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ma wpływ na programy/strategie wojewódzkie służące m.in. realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych.

Sporo czasu Sejmik poświęcił na przedyskutowanie tematu stałych komisji, które mają służyć realizacji jego celów i zadań. Ostatecznie powołane zostały trzy zespoły, tj.

- zespół odpowiedzialny za promocję i współpracę z organizacjami pozarządowymi;

- zespół odpowiedzialny za wydawanie rekomendacji i opiniowanie aktów prawnych;

- zespół zajmujący się potrzebami seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Do ich członków należeć będzie podejmowanie różnorodnych inicjatyw z ramienia Sejmiku.

Kolejne posiedzenie Sejmiku odbędzie się 7 czerwca 2024 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z członkami Sejmiku, będącymi przedstawicielami danego powiatu/ miasta/ organizacji sieciowej, i współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje nt. działalności Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego znaleźć można m.in. na fanpage'u Sejmiku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Prezydium Sejmiku Organizacji Pozarządowych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego