Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-05-14

Informacja.

Na prośbę Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zamieszczamy informację (Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2024r.) na temat dofinansowania KGW za frekwencję wyborczą w 2023r w Gminach, które przekroczyły 60% głosujących
Ze względu na terminy zgłaszania wniosków KGW  do Biur Powiatowych OR/ ARiMR sprawa jest dość pilna.

WZRKiOR w Bydgoszczy zamieścił na stronie https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl   komunikat o dofinansowaniu za frekwencję wyborczą w 2023r. w Gminach powyżej 60 %

Dla łatwiejszego rozpoznania sposobu realizacji dofinansowania dla KGW w 2024r. poniżej załączono pliki  Dziennik Ustaw z 2024r poz. 657 z podświetleniem (strony 2; 3; 4 Rozporządzenia dotyczące uregulowania sposobu dofinansowania i rozliczenia KGW z ARiMR).

Szczegóły w linku: https://www.prawo.pl/samorzad/nagrody-za-frekwencje-dla-kol-gospodyn-wiejskich-wyplaci-arimr,524294.html