Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-05-20

Spotkanie informacyjne o programie Kreatywna Europa

Creative Europe Desk Polska wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa. 

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia programu Kreatywna Europa, cele i priorytety komponentu Kultura, MEDIA oraz międzysektorowego wraz z wytycznymi obszarów grantowych oraz warunkami składania wniosków. 

W drugiej części spotkania Anna Krzeszowska-Hovanecz poprowadzi warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z budowaniem i podtrzymania partnerstwa międzynarodowego. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy potencjalnych wnioskodawców w obszarze planowania współpracy międzynarodowej opartej na zrównoważonym i realnym partnerstwie, które stanowi kluczowy element projektów realizowanych przy wsparciu programu Kreatywna Europa. 

Szczegóły, program oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: https://kreatywna-europa.eu/spotkanie-informacyjne-programu-kreatywna-europa-w-bydgoszczy-5-czerwca-2024/