Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-05-21

Zaproszenie do udziału w III. spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe w województwie kujawsko-pomorskim

W imieniu Fundacji Studio M6 oraz Instytutu Nowych Technologii serdecznie zapraszamy do udziału w III. spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe w województwie kujawsko-pomorskim.

 

18 czerwca (wtorek) spotykamy się pod hasłem:

Regionalne Forum Odpowiedzialności Organizacji Pozarządowych - SZKOLIMY NGO.

kawiarnia PERS, ul. Mostowa 6

9:00-17:00

 

Dlaczego chcemy o tym mówić? 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). CSRD to przełomowe rozwiązanie regulacyjne, które otwiera drzwi do zrównoważonej przyszłości dla biznesów, społeczeństwa i środowiska. Dla organizacji pozarządowych to znakomita okazja do zwiększania swojego wpływu oraz poziomu współpracy z biznesem czy samorządem w duchu zrównoważonego rozwoju.

Do spotkania oprócz NGO z województwa zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki biznesu oraz samorządów, z którymi będziemy rozmawiać o odpowiedzialności społecznej w różnych typach organizacji oraz potencjale do współdziałania międzysektorowego.

Spotkanie rozpocznie się panelem o społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu praktycznym. Zapraszamy do udziału w nim firmy, które wdrażają raportowanie ESG i w swojej działalności współpracują już z organizacjami pozarządowymi, korzystają z ich usług i produktów.

W panelu drugim rozmawiać będziemy o społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wartości, kultury organizacyjnej i wewnętrznych procedur (klauzula antydyskryminacyjna/ antymobbingowa, prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion)).

Ostatnim panelem dnia będzie rozmowa na temat mapowania interesariuszy do współpracy, dialog ze środowiskiem zewnętrznym oraz marketing wdzięczności.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

REJESTRACJA na wydarzenie

zgłoszenia przyjmowane są również poprzez:

mail: fundacja@studiom6.pl;
telefon: (+48) 786 020 704
osobiście:
Społeczna Agencja Pośrednictwa,
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń

na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca, do godz. 12:00;
udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy w formie stacjonarnej lub online;
spotkanie tłumaczone będzie na Polski Język Migowy;

Agenda 18 czerwca, kawiarnia PERS, ul. Mostowa 6:


9:00 – 10:00 śniadanie sieciujące i rejestracja;

10:00 – 11:30 panel I – społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu praktycznym (działalność ZEWNĘTRZNA organizacji – interesariusze zewnętrzni; biznes i NGO – wspólna odpowiedzialność);

11:30 – 12:00 przerwa kawowa;

12:00 – 13:30 panel II – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (również NGO) w ujęciu praktycznym (działalność WEWNĘTRZNA – klauzula antydyskriminacyjna/ antymobbingowa, prawo pracy/prawa pracownicze, work-life balance, DEI (diversity, equity, and inclusion));

13:30 – 14:00 lunch;

14:00 – 15:30 panel III – środowisko oraz mapowanie interesariuszy: beneficjenci, klienci, dostawcy; odbiorcy; klauzule społeczne; dialog; marketing wdzięczności;

15:30 – 17:00 podsumowanie programu SZKOLIMY NGO / powołanie „Klastra Inicjatyw Społecznych” .

Do udziału w panelach w roli osób eksperckich zaproszeni zostali:

Magdalena Jabłońska (Fundacja RC - Gdańsk);

Krzysztof Ślebioda (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - Toruń);
dr Anna Dubownik (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Więcej informacji na stronie https://www.studiom6.pl/aktualnosci/regionalne-forum-odpowiedzialnosci-organizacji-pozarzadowych-szkolimy-ngo/