Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-06-04

Propozycja dla osób aktywnych społecznie

Szanowni Państwo,

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia wspiera osoby, które już działają lub chcą działać społecznie. W tym celu utworzono w Fundacji Ekspercki Zespół Wolontariuszy (EZW), czyli przestrzeń dla osób, które swój czas i doświadczenie poświęcają na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie. Pierwszy nabór do zespołu odbył się w ubiegłym roku, a teraz, od 15 kwietnia do 10 czerwca 2024 roku trwa drugi nabór.


Co oznacza udział w „eksperckim zespole wolontariuszy”?

* przede wszystkim to możliwość spotkań i współpracy w grupie osób aktywnych społecznie w dużych i małych miejscowościach województwa, a do tego:

* kilka ciekawych szkoleń rozwijających umiejętności związane z aktywnością społeczną, m.in. o tym jaki pisać wnioski, jak korzystać z inicjatywy lokalnej, jak angażować mieszkańców wokół funduszu sołeckiego, jak wykorzystać narzędzia partycypacji obywatelskiej,

* koleżeńska i profesjonalna pomoc przy realizacji własnych inicjatyw i pomysłów,

* a także środki finansowe na przeprowadzenie tych przedsięwzięć, a więc w tematyce i obszarach,

w których działają uczestniczki i uczestnicy zespołu.


W 2024 roku cykl udziału to czas od połowy czerwca do grudnia br. w terminach uzgodnionych z uczestnikami. Uczestnictwo we wszystkich propozycjach Fundacji jest bezpłatne. Dlatego jeżeli działasz, lub chcesz działać społecznie, dołącz do fundacyjnej grupy, zdobądź nowe umiejętności i realizuj własne pomysły! 


Co musisz zrobić?

Wypełnić zgłoszenie udziału do poniedziałku, 10 czerwca 2024 roku >>


Jakie są warunki udziału?

* działasz jako społecznik/wolontariusz w województwie kujawsko-pomorskim oraz

* chcesz przystąpić do „eksperckiego zespołu wolontariuszy”, aby rozwijać się, poznawać innych aktywistów i działać!

 

Więcej informacji o przedsięwzięciu Fundacji znajdziesz na stronie internetowej lub pisząc na adres fundacja@fundacja-torun.pl.