Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-06-07

43 500,00 ZŁOTYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (UPROSZCZONYM)

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje kwotą 43 500,00 złotych z przeznaczeniem na tryb uproszczony w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Nazwa/zakres trybu pozakonkursowego: Nabór ofert w trybie art. 19a (tryb uproszczony) (Nr 2/2024) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Pula środków: 43 500,00

Zakończenie terminu składania oferty: 30.11.2024 r.

Osoby kontaktowe:

Marzanna Olszewska tel: 883 353 692

Jadwiga Grudzińska tel: 571 293 076