Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2011-09-08

Inkubator Ekonomiczno-Społeczny NGO - bezpłatne szkolenia w Grudziądzu

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz korzystania z mobilnego poradnictwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych. Zajęcia będą odbywać się w okresie wrzesień - listopad 2011 w Grudziądzu.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz korzystania z mobilnego poradnictwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych. Zajęcia będą odbywać się w od września do listopada 2011 w Grudziądzu.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w związku z realizacją projektu pn. „INKUBATOR EKONOMICZNO-SPOŁECZNY NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”, współfinansowanego przez MPiPS w ramach PO FIO, serdecznie zaprasza mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz korzystania z mobilnego poradnictwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Kto może wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach, doradztwie?

Projekt adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób planujących działalność w nich, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie mile widziane będą osoby zamieszkujące na terenach wiejskich i/lub dopiero rozpoczynające działalność w sektorze pozarządowym, a także liderzy organizacji pozarządowych.

Tematyka i terminy szkoleń w Grudziądzu:

  • Tworzenie strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej - 17/18.09.2011;
  • Podstawy marketingu i biznesplanu w NGO - 1/2.10.2011;
  • Prawo (w tym prawne aspekty zarządzania organizacją pozarządową) i wolontariat - 15/16.10.2011;
  • Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej – 4/5.11.2011;
  • Animacja środowiska lokalnego – 12/13.11.2011.

*Istnieje możliwość indywidualnego doboru tematów szkoleń – w zależności od potrzeb grupy

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kilku swoich przedstawicieli/lek. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Oprócz szkoleń, obejmuje także indywidualny coaching oraz doradztwo, odbywające się w siedzibie organizacji, która zgłosi taką potrzebę, lub organizatora projektu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych, kolejność zgłoszeń, planowanie przyszłego rozwoju w trzecim sektorze, działalności społecznej, gospodarczej, w tym także planowanie działalności trenerskiej i doradczej dla ngo.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do projektu na adres e-mail:tsas@tsas.torun.pl
Rekrutacja uczestników do projektu potrwa do 15.09.2011 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !