Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Akty prawne

W zakładce tematycznej „prawo” zamieszczamy odsyłacz do serwisu www.prawo.ngo.pl, w którym znajdują się akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych oraz wiele cennych informacji prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe.

W tym miejscu zamieszczane będą ponadto akty prawa lokalnego, tj. uchwały Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające związek z działalnością organizacji pozarządowych w naszym województwie.