Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Przydatne strony

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
www.kronenberg.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda

www.fordfound.org (strona w języku angielskim)

Fundacja im. Konrada Adenauera
www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Boscha

www.bosch-stiftung.de (strona w języku niemieckim)

Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl


Fundacja Motta
www.mott.org (strona w języku angielskim)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
www.fnp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl


Fundacja Orange
www.fundacja.orange.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.epce.org.pl

Fundacja „Polsat”

www.fundacjapolsat.pl

Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl


Fundacja Wspólna Droga
www.unitedway.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

www.pauci.org

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

www.pozytek.gov.pl

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

www.visegradfund.org (strona w języku angielskim)

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”

www.mlodziez.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

www.dpjw.org

Program Europa dla Obywateli 2007-2013

www.europadlaobywateli.pl


FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ


Fundusze strukturalne UE
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

www.eog.gov.pl

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO

www.ngo.pl

Aktualne informacje dla NGO (w tym o konkursach grantowych, szkoleniach itp.)

www.wiadomosci.ngo.pl

Bazy organizacji pozarządowych w Polsce

www.bazy.ngo.pl

Serwis poświęcony ekonomii społecznej

www.ekonomiaspoleczna.pl

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

www.wolontariat.org.pl
Strona zawiera informacje o praktycznych aspektach wolontariatu, adresy Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi szkoleń, seminariów, konferencji oraz linki.


Obywatelska Agencja Informacyjna

www.oai.pl

Portal informacyjny tworzony przez aktywistów, działaczy społecznych, dziennikarzy; w dziale „polecamy” m.in. „Fundusze dla NGO”.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

www.cal.org.pl

Zawiera m.in. ofertę szkoleń dla NGO.

Ashoka

www.ashoka.pl

Międzynarodowa organizacja, której celem jest wyszukiwanie i zrzeszanie wyjątkowych osobowości, wprowadzających innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych.


Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

www.boris.org.pl

Strona zawiera informacje o szkoleniach, konsultacjach i publikacjach m.in. z zakresu: zarządzania organizacją, współpracy z administracją samorządową i rządową, biznesem i mediami, aktywizacji społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

www.klon.org.pl
Strona zawiera raporty i analizy dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, bazy danych, serię publikacji broszurowych: „Warto wiedzieć Więcej (3w)” i „Poznaj Swoje Prawa”.

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM


Biuro Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul.Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 29
tel. 512 059 614
kpces@byd.pl
www.kpces.byd.pl

Biuro Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43, 88-100 Inowrocław, tel. 52 567 06 02

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń
tel. 56 652 23 56, 56 621 10 06,

e-mail: federacja@federacja-ngo.pl
www.federacja-ngo.pl

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu
ul. Szewska 17, 87-100 Toruń
tel./fax (56) 651 82 78,

www.rces.torun.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy

Szkolenia i doradztwo dla projektodawców aplikujących o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.


Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu

przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu
www.torun.roefs.pl

Szkolenia i doradztwo dla projektodawców aplikujących o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Punkt Doradztwa Ekonomii Społecznej
ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 65 22 240 wew. 36

(doradca PDES– Karol Bieniek, jest możliwość doradztwa w wybranym miejscu)

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
„Dobry start - Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”

87-214 Płużnica

tel. 056 688 75 20
e-mail:
trgp@trgp.org.pl
www.trgp.org.pl
(kontakt: godz. 12:00-16:00)

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
ul. Sukiennicza 6, 87-100 Toruń

tel./fax: 56 653 90 65

e-mail: biuro@tlok.pl ,
www.tlok.pl

Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Al. Niepodległości 4 (II piętro, pokój 226), 88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 57
e-mail: cpop@inowroclaw.pl

czynne w dniach:
Poniedziałek 12.00-20.00
Środa 12.00-20.00
Piątek 11.00-15.00


SERWISY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371

Informacje o otwartych konkursach ofert, ogłaszanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne informacje dla organizacji pozarządowych.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego
www.pozytek.gov.pl

Aktualności z zakresu prawa, sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, wolontariat, ekonomia społeczna, ogłoszenia konkursów i wyników z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), informacje dotyczące środków unijnych dostępnych dla NGO.

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Zawiera m.in. aktualną bazę organizacji, które otrzymały status pożytku publicznego oraz bazę Krajowego Rejestru Sądowego, z której można wydrukować wypis z KRS.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

www.msz.gov.pl

Ogłasza konkursy grantowe, między innymi na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

Ogłasza konkursy grantowe z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl

Zawiera m.in. dokumenty rządowe, projekty ustaw, adresy internetowe i pocztowe ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich i powiatowych.