Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

V Edycja Konkursu 2012 r.

Laureacji V edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" 2012

lista laureatów 2012

Odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły w dniu 26 kwietnia 2012 r. ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 13 projektów, spośród 21 zgłoszonych na konkurs. Dwa wnioski nie spełniły kryteriów formalnych.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 11 maja 2012 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Do pobrania:
Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu
Skład Kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłosiliśmy piątą edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2011 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2011 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym, nie mogą przekraczać 200 000,00 zł.

Termin składania "formularzy zgłoszeniowych": do 11 kwietnia 2012 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Uchwała Zarządu