Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi uchwalonymi w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W uzasadnionych sytuacjach Marszałek może zadecydować o przyznaniu Patronatu imprezom lub wydarzeniom, które nie spełniają wyżej wyszczególnionych kryteriów.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym. a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Więcej informacji na temat patronatów tutaj