Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

program wieloletni 2021-2025

2021-2025

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 listopada 2021 roku Radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025

Poniżej można zapoznać się z uchwalony programem

do pobrania:

Wieloletni program współpracy na lata 2021-2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-2020

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 listopada 2015 roku Radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Poniżej można zapoznać się z uchwalony programem

do pobrania:

Wieloletni program współpracy na lata 2016-2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-2015

Współpraca samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi jest oparta o wspólnie wypracowane i obustronnie przestrzegane zasady. Dzięki pełnemu dostępowi do informacji oraz czytelnym i prostym procedurom wzmacniane jest wzajemne zaufanie między Partnerami. Istnienie wieloletniego programu współpracy, pozwala na utworzenie długofalowej perspektywy, dającej podbudowę dla stabilności finansowej, merytorycznej, ciągłości działań i trwałości efektów.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego uchwalił wieloletni na lata 2011-2015 program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa. Program wieloletni na lata 2011-2015 uwzględnia ponadto długofalową wizję współpracy samorządu województwa z ngo.
dokument poddany został konsultacjom społecznym w których aktywnie wzięło udział 6 organizacji w tym Federacja zrzeszająca kilka stowarzyszeń i fundacji.

Poniżej można zapoznać się z uchwalony programem

do pobrania:

Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015