Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

I edycja konkursu 2008r.

Gala wręczenia nagród w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy była uroczystym zakończeniem konkursu „Rodzynki z pozarządówki", który wyłonił najciekawsze w Kujawsko-Pomorskiem inicjatywy społeczne o lokalnym i regionalnym znaczeniu.

Ideą zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa „Rodzynki z pozarządówki” było wsparcie przede wszystkim niewielkich, opierających swą działalność na wolontariacie instytucji trzeciego sektora. Powołana przez zarząd województwa kapituła wśród wniosków konkursowych poszukiwała dokumentacji przedsięwzięć o pozytywnym wpływie na rozwój lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego, a także na jakość życia członków zbiorowości.

Do marszałkowskiego Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wpłynęło 37 kompletów dokumentów zgłoszeniowych. Sześć z nich zawierało wady formalne, ocenie merytorycznej poddano 31. Kapituła przeanalizowała zawarte w nich dane i odwiedziła wybrane organizacje w ich siedzibach.

Zarząd województwa zdecydował, że nagrody otrzyma trzynaście stowarzyszeń i fundacji. Finansowy wymiar trofeów to 3 tysiące złotych (dla czterech najwyżej ocenionych pozarządówek) i 2 tysiące złotych (dla dziewięciu pozostałych wyróżnionych). Pieniądze te, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych zwycięskich ngo-sów.

- Wierzymy, że dobre pomysły i solidna praca zwycięzców tegorocznej edycji „Rodzynków” będą inspiracją dla innych – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wśród nagrodzonych znalazły się:

Lista laureatów z punktacją konkursową i kwotą nagrody pieniężnej tutaj .
Gala wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Nagrody wyróżnionym wręczył marszałek Piotr Całbecki.
Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zakończył się nabór wniosków w adresowanym do instytucji trzeciego sektora konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, za pomocą którego chcemy wesprzeć i wypromować najciekawsze inicjatywy społeczne o lokalnym przede wszystkim znaczeniu. Zarząd województwa powołał kapitułę konkursu, galę wręczenia nagród zaplanowano na listopad.

W Kujawsko-Pomorskiem jest ponad 3 tysiące organizacji pożytku publicznego, 60 procent z nich prowadzi aktywną działalność. Są wśród nich duże instytucje, zatrudniające fachowców i ekspertów, ale są też mniejsze, oparte przede wszystkim na wolontariacie. - Ideą konkursu jest wsparcie właśnie tych ostatnich, a szczególnie tych spośród nich, których przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego, a także na jakość życia członków zbiorowości. Chcemy, by ich dobre pomysły i solidna praca były inspiracją dla innych – tak ideę przyświecającą „Rodzynkom z pozaorządówki” nakreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. Pula nagród w konkursie to 30 tysięcy złotych.

Do konkursu mogły stanąć tylko te ngo-sy, które mają siedzibę lub oddział w naszym województwie i same realizują zgłoszone do konkursu projekty społeczne, a ich roczne przychody nie przekraczają 150 tysięcy złotych. Nabór wniosków zakończył się z końcem września. Do marszałkowskiego Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wpłynęło 37 kompletów dokumentów zgłoszeniowych. Czekamy jeszcze na ostatnie przesyłki, które mogą trafić do nas pocztą.

Kapitule konkursu przewodniczy dyrektor gabinetu marszałka województwa Beata Sawińska. Oprócz niej w gremium znalazły się radna sejmiku Iwona Kozłowska, przewodnicząca wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych Łucja Andrzejczyk, pełnomocnik zarządu województwa do spraw współpracy z instytucjami trzeciego sektora Ewa Głodowska – Morawska oraz pracownica tego biura Anna Jakubowska.

Pierwsze posiedzenie kapituły zaplanowano na połowę października. Później przez dwa tygodnie jej członkinie będą odbywać wizytacje w zgłoszonych do konkursu organizacjach pozarządowych.

Uchwała zarządu województwa o powołaniu kapituły tutaj .
Biuro prasowe

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszego województwa do udziału w pierwszej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki”.

Celem konkursu jest:

  • promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań,
  • wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą pretendować do miana tzw. „dobrych praktyk”.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:

  • są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,
  • posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • roczne przychody na działania statutowe w 2007 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 150 000,00 zł.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 3 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w listopadzie b.r.

Wnioski konkursowe należy składać do 30 września 2008 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Bliższych informacji o konkursie „Rodzynki z  pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl
Logo konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” zostało stworzone przez fundację FreeArts
Do pobrania: