Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

VI Edycja konkursu 2013

Wyłoniliśmy laureatów VI edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Na konkurs zgłoszono 42 projekty. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 31 organizacji. Po przeprowadzonych wizytacjach w organizacjach, które zakwalifikowały sie do II etapu, Kapituła postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa 15 inicjatyw. Zarząd Uchwałą Nr 22/839/13 na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 r. postanowił przyznać 15 równorzędnych nagród w wysokości 2 000 zł.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca w 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, ul. Dominikańska 35, o godz. 15.00. Galę uświetni występ Zespołu Dziecięcego „Ułybka” z Pińska (Białoruś).

Lista nagrodzonych inicjatyw znajduje się: tutaj (kolejność alfabetyczna).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 31 projektów, spośród 42 zgłoszonych na konkurs. Dwa wnioski nie spełniły kryteriów formalnych.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 21 maja 2013 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247.

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Do pobrania:
Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu
Skład Kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”
drukuj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłaszamy kolejną, już szóstą edycje konkursu o nagrodę marszałka na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki - spieszcie się - składanie wniosków do 10 kwietnia 2013 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2012 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2012 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nowością tegorocznej edycji jest wyższa suma przychodów (300 tys. zł) umożliwiająca udział w  konkursie szerszemu gronu organizacji z naszego regionu.

do pobrania:

- uchwała Zarządu
- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy