Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Współpraca Międzynarodowa

W zakładce tej znajduje się wykaz konkursów, w których organizacje pozarządowe lub ich członkowie, wolontariusze, osoby wspierające mogą ubiegać się lub nominować innych do nagród i wyróżnień w  międzynarodowych konkursach. Serdecznie zachęcamy organizacje do  monitorowania rekomendowanych stron oraz udziału i zgłaszania swoich projektów, przedsięwzięć, liderów, wolontariuszy i osób wspierających w  konkursach przyznających wyróżnienia i nagrody.

Wykaz konkursów, w których organizacje pozarządowe lub ich członkowie, wolontariusze, osoby wspierające mogą ubiegać się lub nominować innych do nagród i wyróżnień w międzynarodowych konkursach.

1. European Youth Award

Konkurs dotyczy wykorzystania internetu, urządzeń mobilnych, promowania technologii cyfrowych w celu budowania lepszej przyszłości.

http://www.eu-youthaward.org/

2. The World Summit Youth Award

Konkurs dotyczy wykorzystania internetu oraz technologii mobilnych w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konkurs obejmuje następujące kategorie: przeciwdziałanie ubóstwu, edukacja dla wszystkich, działania na rzecz kobiet, działania na rzecz szeroko rozumianej kultury, środowisko naturalne, aktywność dziennikarska.

http://www.youthaward.org/

3. Integrity Awards

Konkurs dotyczy działań i inicjatyw podejmowanych przez organizacje oraz osoby fizyczne w celu przeciwdziałania korupcji.

http://www.transparency.org/getinvolved/integrityawards/

4. Stockholm Water Prize

Konkurs nagradza działania dotyczące ochrony i zachowania zasobów wodnych oraz rozwoju ekosystemu łączącego potencjał społeczny i zasoby wodne.

http://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/

5. Lens Culture International Exposure Awards

Konkurs dotyczy nagradzania utalentowanych fotografów i kreatorów działań multimedialnych. Prace być poświęcone takim zagadnieniom jak: prace dokumentalne, sztuka, natura, fotodziennikarstwo, fotografia uliczna, sport, moda, poezja, kwestie obyczajowe, prawa człowieka.

http://www.lensculture.com/awards

6. The Tyler Prize for Environmental Achievement

Konkurs nagradza osoby fizyczne i organizacje za działania na rzecz zachowania, ochrony, utrzymania i rozwoju środowiska naturalnego.

http://www.tylerprize.usc.edu/nominate.html

7. Human Rights Prize of the French Republic

Konkurs nagradza organizacje pozarządowe z całego świata za działania na rzecz ochrony praw człowieka.

http://www.cncdh.fr/

8. Raoul Wallenberg Prize

Konkurs nagradza osoby fizyczne, organizacje i instytucje, które podejmują działania humanitarne oraz wnoszą wkład w  promocję i ochronę praw człowieka.

http://hub.coe.int/en/raoul-wallenberg-prize/

9. Active Citizens of Europe (ACE) Awards

Konkurs nagradza osoby fizyczne oraz organizacje i instytucje, które podejmują pionierskie działania oraz kampanie na rzecz wolontariatu i aktywnego obywatelstwa.

http://www.volonteurope.de/SID/b84302cc9e099e88a91efdf9745e2262/index.php?id=5

10. International Citizen Media Award

Konkurs nagradza prace w kategoriach „video” i „audio” poruszające kwestie ksenofobii i przeciwdziałania rasizmowi, promujące demokrację oraz tolerancję.

http://www.owtv.de/icma/information/#guideline

11. The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship

Fundacja nagradza różnorodne organizacje działające na rzecz ekonomii społecznej prowadzi jednocześnie konkurs przedsiębiorcy społecznego roku.

http://www.schwabfound.org/content/global-selection