Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Prezydium

p. Karol Gutsze
Przewodniczący Prezydium

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
Adamkowo 1
89-506 Kęsowo

kom. 885 297 400

stopa@ww.org.pl

p. Łucja Andrzejczyk
Członek Prezydium

Zarząd Okręgu PCK
ul. Zduńska 14,
87-800 Włocławek

tel. /54/ 231 46 56, 231 46 65
kom. 604 121 173

pck@poczta.onet.pl

ks. Marek Borzyszkowski
Członek Prezydium

Caritas Diecezji Toruńskiej
ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz

tel. /56/ 642 85 87
kom. 692 401 503

grudziadz@caritas.pl

p. Jerzy Gębara
Członek Prezydium

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

kom. 607 809 008

komendant@funka.pl

p. Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
Członek Prezydium

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń

tel. /56/ 65 50 22

tlok.ngo@wp.pl

p. Mirosława Tomasik
Członek Prezydium

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płuznica
87-214 Płuznica

tel. /56/ 687 39 09
kom. 605 268 462

tomasikm@mga.com.pl