Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Co robią

III Kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego lata 2011 – 2014

Posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych w dniu 5 lipca 2013 r.
W dniu 5 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym wybrano przedstawicieli organizacji pozarządowych do Grupy wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto dyskutowano na temat Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 14 czerwca we Włocławku i podsumowano 2 lata działalności trzeciej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych.

W Sejmiku nastąpiły zmiany personalne. Pani Łucja Andrzejczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Sejmiku Organizacji Pozarządowych. Do czasu wyboru nowej osoby, która zdecyduje się pełnić tę funkcję, obowiązki przewodniczącego przejął pan Jerzy Gębara – członek prezydium Sejmiku. Posiedzenie wyborcze zaplanowane zostało na wrzesień 2013 r.
Ponadto Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddz. Woj. w Bydgoszczy wystąpiła z prośbą o zmianę przedstawicielki tej organizacji - pani Heleny Feldheim na panią Jolantę Pisarską-Bitowt. Rezygnacja pani Heleny Feldheim z uczestnictwa w pracach Sejmiku podyktowana jest względami zdrowotnymi.

Protokół z posiedzenia plenarnego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2013 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się
w dniu 16 października 2012 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się
w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się
w dniu 7 listopada 2011 r.

Protokół z sesji plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się
w dniu 10 czerwca 2011 r.

Na sesji plenarnej w dniu 10 czerwca 2011 r. zapadła decyzja zmiany nazwy z dotychczasowej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyjety został również nowy regulamin pracy Sejmiku, z którego treścią można zapoznać się tutaj
Przypominamy, że projekt regulaminu został wcześniej poddany konsultacjom, które trwały do końca marca bieżącego roku

Protokół z sesji plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się
w dniu 17 marca 2011 r.

Uchwała nr VII/2011
Uchwała nr VIII/2011
Uchwała nr IX/2011
Uchwała nr X/2011 i XI/2011

Protokół z pierwszej sesji plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się
w dniu 11 stycznia 2011 r.

Poniżej zamieszczamy uchwały, podjęte na pierwszej sesji plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwała nr I/2011
uchwała nr II/2011
uchwała nr III/2011
uchwała nr IV/2011
uchwała nr V/2011
uchwała nr VI/2011

II Kadencja Rady Organizacji Pozarządowych lata 2007 – 2010

Protokół z posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 stycznia 2007 r.

Protokół z posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 października
2008 r.

Protokół z posiedzenia Rady Organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 października 2009 r.

I Kadencja Rady Organizacji Pozarządowych 2003 – 2006

Protokół z I Konferencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 4 grudnia 2003 r.

Protokół z II Plenarnej Konferencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbytej w Toruniu 29 grudnia 2003 r.

Protokół III plenarnego posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 29 czerwca 2004 r.

Protokół z IV plenarnego posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 20 grudnia 2004 r.

Protokół z V plenarnego posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 14 czerwca 2005 r.

Protokół z VI plenarnego posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 14 grudnia 2005 r.

Protokół z VII plenarnego posiedzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 22 stycznia 2007 r.