Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Debaty, szkolenia, spotkania, fora międzynarodowe, konkursy.

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera do projektu

DOF Herning, Denmark, is looking for partners to a Citizen for Europe project on connecting local volunteers with volunteers in other European countries.
Some of the project aims:
· Taking volunteering from local to European level by pairing volunteers from one country with organisations or associations in another country.
· Facilitating the creation and anchoring of a genuinely felt European identity among the volunteers and associations in the target group.
DOF Herning is looking for partners among clubs, associations and civic society organisations within any type of field, like for instance youth organisations, amateur sports associations, trade unions, environmental associations or volunteer-based relief and welfare organisations.
Deadline for expression of interest is 25 January 2015.
Contact details:
Project manager Rune Riismoeller
mobile phone +45 28 68 31 25
Venlig hilsen / Best regards
S?ren Riis Mikkelsen
Project Assistant

Central Denmark EU Office
Telephone: +32 2 230 87 32

Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szwedzka gmina Östra Göinge ma problem z rosnącymi kosztami wsparcia dochodów. 100 szwedzkich gospodarstw domowych oraz i 60 gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby z zagranicy są zależne od pomocy gospodarczej z gminy. Zwłaszcza te starsze osoby pochodzenia obcego w wieku powyżej 55 lat, lub osoby niepełnosprawne, mają trudności z wejściem na rynek pracy. W ramach projektu chcemy zbadać, jak można poprawić współpracę między odpowiednimi agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, gminami i innymi. Jak nasz system edukacyjny może wesprzeć tych, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, są w potrzebie aktualizacji swoich umiejętności lub myślą o zmianie zawodu? Przeanalizujemy sposób pracy z tą grupą i będziemy chcieli stwierdzić, czy nasz zespół (projektowy) może potrzebować rozwoju dodatkowych umiejętności, aby bardziej efektywnie pomagać naszej grupie docelowej. Celem długoterminowym projektu jest poprawa warunków i możliwości danej osoby, zwiększenia znaczącego wkładu własnego tej osoby do utrzymania się na rynku pracy, skupiając się na możliwościach danej osoby w strukturze odnoszącej się do danej jednostki, jak i społeczeństwa jako całości.
Aktualnie poszukujemy gmin i innych organizacji, z którymi możemy wymieniać doświadczenia na temat metod i współpracy w naszym projekcie. Odpowiednie organizacje mogą współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi, lub w inny sposób wspierają osoby, które mają trudności z wejściem na rynek pracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takim projekcie i wyminie możliwych doświadczeń, prosimy o bezpośredni kontakt z Tomas Carvonen, Menadżer ds. Planowania w Gminie Östra Göinge, Tomas.Carvonen@ostragoinge.se, + 46 (0) 44 775 6020 lub Sara Wanther, koordynator UE, Biuro UE Skania Nordost, sara.wanther@skanenordost.se, +46 (0) 734-253745. W załączeniu link do fiszki projektu http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1436:GoingeForward&Itemid=201&lang=pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja o 10 rocznicy członkostwa w UE

Zachęcamy do udziału w  konferencji poświęconej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. Konferencja, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki będzie okazją do wysłuchania prezentacji na temat „Jak fundusze europejskie zmieniły województwo kujawsko-pomorskie”.

Podczas konferencji, która odbędzie się 19. maja 2014 r. w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG udział weźmie Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz liczni prelegenci m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Projektów Europejskich, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Izby Celnej. Do udziału w bezpłatnej konferencji zachęcamy: przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, nauczycieli i studentów.

W trakcie konferencji przygotowane zostaną także stoiska informacyjno-promocyjne z bezpłatnymi publikacjami: Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej - Bydgoszcz, Enterprise Europe Network, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bydgoskiego Centrum Informacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz program do pobrania na stronie http://www.ce.wsg.byd.pl/

Szkolenie z pisania projektów międzynarodowych

W ramach projek tu „Projekt międzynarodowy? To wykonalne!”- II edycja mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa
w: bezpłatnym szkoleniu z przyg otowywania projektów międzynarodowych,które odbędzie się 17 maja 2014 r. (sobota) w hotelu „ Przystanek Toruń”przy ul. Chłopickiego 4 oraz bezpłatnym 20- godzinnym kursie Business English pozwalającym poznać słownictwo
i zwroty dot. nawiązywania w spółpracy międzynarodowej i zarządzania projektem,który odbywać się będzie 2 razy w tygodniu w 3WAY przy ul. Chełmińskiej 7 .Serdecznie zapraszamy do udziału pracowników, członkówi wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych!

Więcej informacji i forularze rekrutacyjne tutaj

Konkurs MSZ- Konkurs na realizację zadania publicznego „Wspólne działania polsko-białoruskie 2014”

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolne_dzialania_polsko_bialoruskie_2014_#regulamin_pl_by

Ministerstwo Pracy i organizacje pozarządowe razem o pomocy dla Ukrainy

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/964357.html

Zaproszenie do Zespołu ds. pomocy na rzecz Ukrainy

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/965549.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na projekty polsko-węgierskie skierowane do młodzieży

Polska i Węgry uruchomiły program, który finansuje projekty skierowane do młodzieży obu krajów. Termin składania aplikacji mija 14 marca 2014 roku. Regulamin konkursu, treść memorandum oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie Ambasady RP w Budapeszcie http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_na_polsko_wegierskie_projekty_dla_mlodziezy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polski MSZ ogłosił konkursy dotacyjne na wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich oraz współpracę w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014.

Szczegóły na stronach: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__forum_polsko_czeskie__wspieranie_rozwoju_stosunkow_polsko_czeskich_2014_

a także http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego___wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2014_