Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Prezydium IV kadencja

p. Jolanta Pisarska-Bitowt
Przewodnicząca Prezydium

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju
jpbtvp@gmail.com
p. Łucja Andrzejczyk
Członek Prezydium

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
pck@poczta.onet.pl

p. Ilona Borowska
Członek Prezydium

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie
ilaborowska@gmail.com

ks. Marek Borzyszkowski
Członek Prezydium

Grudziądzkie Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty
grudziadz@caritas.pl
p. Justyna Rykowska
Członek Prezydium

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
justyna.emilia.rykowska@gmail.com