Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Delegaci IV kadencja

Delegat powiatu aleksandrowskiego, reprezentuje Stowarzyszenie "Aleksandrowska Kultura" dyrektor@mckaleksandrowkujawski.home.pl
Gralak Arkadiusz
Zastępca delegata powiatu aleksandrowskiego, reprezentuje Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna",
agataceglewska@wp.pl
Ceglewska Agata
Babalski Mieczysław Zastępca delegata powiatu brodnickiego, reprezentuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych "Ekołan"
biuro@eko-lan.pl
Zastępca powiatu bydgoskiego, reprezentuje Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji w Bydgoszczy
mariola.brucka@wp.pl
Tomczyk Longina
Delegat powiatu chełmińskiego, reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie
ilaborowska@gmail.com

Borowska Ilona
Zastępca delegata powiatu chełmińskiego, reprezentuje Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo
kochowicz.monika@gmail.com
Kochowicz Monika
Delegat powiatu golubsko-dobrzyńskiego, reprezentuje Golubsko-Dobrzyńską Organizację Turystyczną
gosia.mierzejewska@gmail.com
Mierzejewska Małgorzata
Zastępca powiatu golubsko-dobrzyńskiego, reprezentuje Stowarzyszenie "Przyjaciół Macikowa i Okolic"
maciejowadusza@wp.pl
Skrzeszewska Urszula Bożena
Delegat powiatu grudziądzkiego, reprezentuje Stowarzyszenie "Pro Publico Bono"
fab05@poczta.onet.pl
Fabińska Elżbieta
Zastępca delegata powiatu grudziądzkiego, reprezentuje Międzygminnego Porozumienia Samorządowego
sobocinski.tomasz@wp.pl
Sobociński Tomasz
Delegat powiatu lipnowskiego, reprezentuje Lipnowski Klub Sportowy "Jastrząb"
zielinskaela@wp.pl
Zieliński Jerzy
Zastępca delegata powiatu lipnowskiego, reprezentuje Dobrzyński Klub Żeglarski
sylwekk602@o2.pl
Kluszczyński Sylwester
Delegat miasta Torunia, reprezentuje Toruńską Inicjatywę Obywatelską
ewelinawojciechowska@hotmail.com
Wojciechowska Ewelina
Delegat miasta Torunia, reprezentuje Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych
jan.grabowski@federacja-ngo.pl
Grabowski Jan Maria
Zastępca delegata miasta Torunia, reprezentuje Fundację Światło
fundacja@swiatlo.org
Mirończuk Janina
Zastępca delegata miasta Torunia, reprezentuje Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych
rosinski_michal@wp.pl
Rosiński Michał
Delegat miasta Włocławek, reprezentuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
justyna.emilia.rykowska@gmail.com
Rykowska Justyna
Delegat miasta Włocławek, reprezentuje Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej
jozef.sutkowski.suwnn@wp.pl
Sutkowski Józef
Zastępca delegata miasta Włocławek, reprezentuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ekoedu@interia.eu
Palińska Maria
Zastępca delegata miasta Włocławek, reprezentuje Stowarzyszenie Amazonek
klub.amazonek@wp.pl
Maciejewska Krystyna
Delegat miasta Bydgoszczy, reprezentuje Fundację "Wiatrak"
anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
Leszczyńska Anna
Delegat miasta Bydgoszczy, reprezentuje Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowiądzych "Łuczniczka"
kbadowski@vp.pl
Badowski Krzysztof
Zastępca delegata miasta Bydgoszczy, reprezentuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
biuro.kpcwop.org@wp.pl
Nowak-Hoppe Ewa
Zastępca delegata miasta Bydgoszczy, reprezentuje Fundację Aktywnej Rehabilitacji
kujawsko-pomorskie@far.org.pl
Jaźwińska Aleksandra
Delegat miasta Grudziądza, reprezentuje Grudziądzkie Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty
grudziadz@caritas.pl
Ks. Borzyszkowski Marek
Delegat miasta Grudziądza, reprezentuje Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu
kikano@wp.pl
Nowak Krystyna
Zastępca delegata miasta Grudziądza, reprezentuje Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
annah4@wp.pl
Szymańska Hanna
Zastępca delegata miasta Grudziądza, reprezentuje Klub Sportowy "Stal"
stal@stalgrudziadz.pl
Różycki Zenon
Delegat powiatu mogileńskiego, reprezentuje Stowarzyszenie "Młode Dęby"
aga.ziolkowska21@gmail.com
Ziółkowska Agnieszka
Zastępca delegata powiatu mogileńskiego, reprezentuje Stowarzyszenie "Kwiecista Wieś"
stowarzyszeniekw@gmail.com
Przekwas Beata
Delegat powiatu nakielskiego, reprezentuje Fundację "Civitas"
ces_ja@wp.pl
Jakóbczyk Czesław
Zastępca delegata powiatu nakielskiego, reprezentuje Fundację Wspierania Edukacji im. Ks. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią
fundacjastaszica@wp.pl
Gorecki Paweł
Delegat powiatu radziejowskiego, reprezentuje Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
alicjagora@gmail.com
Górczyńska Alicja
Zastępca delegata powiatu radziejowskiego Fundacja Rozwoju Endogennego Patronus Subortus
t.sikorowski@gmail.com
Sikorowski Tomasz
Delegat powiatu rypińskiego, reprezentuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Pólnoc
dobrzyniacy@wp.pl
Kubicz Paweł
Zastępca delegata powiatu rypińskiego, reprezentuje Fundację Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska"
fzd@onet.pl
Szalkowski Andrzej
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
zwseirp.bydgoszcz@o2.pl
Dagow Janusz
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
zopznbydgoszcz@wp.pl
Kruczkowska Anna
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Koło Powiatowe PZN w Bydgoszczy
mrozowiczl@hotmail.com
Mrozowicz Łukasz
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP
lucynaandrysiak@o2.pl
Andrysiak Lucyna
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
p.bys@bydgoszcz-frdl.pl
Byś Przemysław

Katarzyna Janiszewska
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Polski Komitet Pomocy Społecznej
pkpstorun@wp.pl
Ganasińska Łucja
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
pck@poczta.onet.pl
Andrzejczyk Łucja
Delegat organizacji sieciowej, reprezentuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
tpd.regkp@wp.pl
Brożek Daniel
Zastępca delegata organizacji sieciowej, reprezentuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
tpd.regkp@wp.pl
Geldarska Anna
Delegat powiatu świeckiego, reprezentuje Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
Lipowiec Katarzyna

Zastępca delegata powiatu świeckiego, reprezentuje Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Świeciu
ptznswiecie@tlen.pl
Kiełpiński Marek
Delegat powiatu toruńskiego, reprezentuje Klub Sportowy "Kamus Maraton"
kamusss@poczta.fm
Musiałowski Kazimierz
Zastępca delegata powiatu toruńskiego, reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"
szwedziu@vp.pl
Szwed Tomasz
Delegat powiatu tucholskiego, reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarna w Bysławiu
renata.urban@wp.pl
Urban Renata
Zastępca delegat powiatu tucholskiego, reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarna w Bysławiu
Słupińska Wioletta
Delegat powiatu wąbrzeskiego, reprezentuje Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
tomasikm@mga.com.pl
Tomasik Mirosława
Zastępca delegata wąbrzeskiego, reprezentuje Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
szatkowska@trgp.org.pl
Szatkowska Anna
Delegat powiatu żnińskiego, reprezentuje Fundację Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka
h.rosiak@wp.pl
Rosiak Halina
Jolanta Pisarska-Bitowt

Delegat organizacji sieciowej - Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju
jpbtvp@gmail.com

Orłowicz Beata

Zastępca Delegata organizacji sieciowej - Ligi Kobiet Polskich - Oddział Kujawsko-Pomorski

beata.orlowicz@op.pl