Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Aktualności

 • 10.12.2010
  Nabór ofert w większości otwartych konkursów ofert na rok 2011 zakończony

  Nabór ofert w większości otwartych konkursów ofert na rok 2011 zakończony

  Zakończył sie nabór ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz konkursów nr 13,14 i 16, które mają wyznaczone inne terminy na składanie ofert, nabór do pozostałych konkursów zakończył sie z dniem 10 stycznia bieżącego roku.

  Przypominamy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 1/22/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Więcej na temat konkursów tutaj.

  Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Toruń, dn. 11 stycznia 2011 r.

 • 26.11.2010
  Zaproszenie na szkolenie Toruń, Bydgoszcz.

  Zaproszenie na szkolenie Toruń, Bydgoszcz.

  SZKOLENIE „ZMIANY W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE”

 • 25.11.2010
  SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego serdecznie zapraszają na seminarium dla organizacji pożytku publicznego.

 • 24.11.2010

  Nabór członków komisji konkursowych

  W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2011 r. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 08.11.2010

  Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  W czerwcu b.r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

 • 01.11.2010

  Zlecanie zadań - tryb uproszczony

  Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3,

 • 31.10.2010

  Wybory do III kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w związku z upływem jej II kadencji, przystępuje do prac mających na celu wybór członków III kadencji. Radę Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów oraz przedstawiciele organizacji sieciowych i działających na rzecz rozwoju sektora pozarządowego, obejmujących swoim działaniem województwo kujawsko-pomorskie, (np. PCK, ZHP, OSP, PKPS i inne).

 • 30.10.2010

  Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  W czerwcu b.r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

 • 29.10.2010

  Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy w Smoleńsku

  Fundacja „Wiatrak" zaprasza dnia 18 kwietnia 2010 roku na Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy w Smoleńsku w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki" pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza

 • 26.10.2010

  Ogłoszono konkurs PO FIO 2010

  Organizacje pozarządowe, tzw. organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).