Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Aktualności

 • 17.01.2011
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zweryfikowany wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2010 r.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zweryfikowany wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2010 r.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego ogłosiło wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 z dnia 14.01.2011 r.

 • 14.01.2011
  Pożegnaliśmy starą i powołaliśmy nową Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Pożegnaliśmy starą i powołaliśmy nową Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Na sesji plenarnej w dniu 11 stycznia bieżącego roku Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dorota Jakuta wraz z Przewodniczącą Rady II kadencji Łucją Andrzejczyk wręczyły podziękowania ustępującej Radzie oraz nominacje członkom nowopowołanej na kolejną,

  czteroletnią kadencję Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • 30.12.2010
  Nowe konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki

  Nowe konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki

  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkursy na realizacje zadań publicznych w 2011 roku. Konkursy przeznaczone są dla organizacji pozarządowych.

  Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty przedstawionej przez ministerstwa.

  Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów pod podanymi poniżej linkami:

  Międzynarodowa wymiana młodzieży
  Obozy edukacyjne liderów młodej Polonii
  Projekty na rzecz uczniów z mniejszości narodowych i uczniów cudzoziemskich
  Wspieranie sportu młodzieżowego

  Życzymy powodzenia !

 • 14.12.2010
  Wybrano przedstawicieli do III kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Wybrano przedstawicieli do III kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  W terminie od 10 września do 15 listopada 2010 r. odbywały się wybory, w wyniku których wybrano przedstawicieli organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów. Powiaty ziemskie wybierały po jednym przedstawicielu ze swego terenu,

 • 13.12.2010
  Sejmik Województwa przyjął Program współpracy na rok 2011

  Sejmik Województwa przyjął Program współpracy na rok 2011

  Na posiedzeniu w dniu 18 października bieżącego roku, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr LI/1361/10 przyjął Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 • 11.12.2010
  8 mln zł na oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich

  8 mln zł na oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich

  W dniu 1 grudnia 2010 rozpoczyna się nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekty konkursowe muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez beneficjenta prowadzącego działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu.

 • 10.12.2010
  Nabór ofert w większości otwartych konkursów ofert na rok 2011 zakończony

  Nabór ofert w większości otwartych konkursów ofert na rok 2011 zakończony

  Zakończył sie nabór ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz konkursów nr 13,14 i 16, które mają wyznaczone inne terminy na składanie ofert, nabór do pozostałych konkursów zakończył sie z dniem 10 stycznia bieżącego roku.

  Przypominamy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 1/22/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Więcej na temat konkursów tutaj.

  Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Toruń, dn. 11 stycznia 2011 r.

 • 26.11.2010
  Zaproszenie na szkolenie Toruń, Bydgoszcz.

  Zaproszenie na szkolenie Toruń, Bydgoszcz.

  SZKOLENIE „ZMIANY W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE”

 • 25.11.2010
  SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego serdecznie zapraszają na seminarium dla organizacji pożytku publicznego.

 • 24.11.2010

  Nabór członków komisji konkursowych

  W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2011 r. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 08.11.2010

  Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  W czerwcu b.r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

 • 01.11.2010

  Zlecanie zadań - tryb uproszczony

  Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3,

 • 31.10.2010

  Wybory do III kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w związku z upływem jej II kadencji, przystępuje do prac mających na celu wybór członków III kadencji. Radę Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów oraz przedstawiciele organizacji sieciowych i działających na rzecz rozwoju sektora pozarządowego, obejmujących swoim działaniem województwo kujawsko-pomorskie, (np. PCK, ZHP, OSP, PKPS i inne).

 • 30.10.2010

  Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  W czerwcu b.r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

 • 29.10.2010

  Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy w Smoleńsku

  Fundacja „Wiatrak" zaprasza dnia 18 kwietnia 2010 roku na Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy w Smoleńsku w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki" pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza

 • 26.10.2010

  Ogłoszono konkurs PO FIO 2010

  Organizacje pozarządowe, tzw. organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).