ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-09-16 Barwy wolontariatu

Barwy Wolontariatu 2013

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zapraszają do udziału w konkursie „Barwy Wolontariatu”.
Konkurs jest okazją, aby podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą:
·        organizacje pozarządowe,
·        grupy samopomocowe,
·        instytucje państwowe i samorządowe,
·        przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
·        osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy. 
 
Konkurs daje szansę, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy pomagają np. w pracach biurowych, jak i tych, którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji, festiwali,  udzielających porad prawnych, co dzień odwiedzających pensjonariuszy hospicjów i szpitali. 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w grudniu 2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 października 2013.
Wolontariuszy z woj. kujawsko-pomorskiego należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:
 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
biuro@tlok.pl
tel. 56 655 50 22, 56 653 90 65
Osoba kontaktowa: Joanna Kamińska.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi