ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-10-03 Barwy Wolontariatu - kolejna edycja

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu, zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi.
Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.
Konkurs jest okazją do tego by pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w styczniu 2014r
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2014r.

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są pod adresem:
www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. W województwie kujawsko-pomorskim kandydatury należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną w Biurze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” na adres: oz@tlok.pl, Plac Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń.
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi