Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:RODZICE DZIECIOM fundacja dobrej edukacji
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2011
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica / adres:Harcerska 7c/2
Strona WWW:rodzicedzieciom.torun.pl
E-mail:biuro@rodzicedzieciom.torun.pl