Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Dom "Serce do serca"
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2015
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Powiat:toruński
Gmina:Chełmża
Kod pocztowy:87-140
Miejscowość:Bogusławki
Ulica / adres:Bogusławki 10
Strona WWW:
Telefon:0044 77 299 68 769
E-mail:u_renska@yahoo.co.uk
Osoba do kontaktu:Urszula Reńska
Funkcja w organizacji:Dyrektor
Telefon do osoby:0044 77 299 68 769