Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Fundacja Ekspert-Kujawy
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2001
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Powiat:inowrocławski
Gmina:Inowrocław
Kod pocztowy:88-100
Miejscowość:Inowrocław
Ulica / adres:Dworcowa 65
Strona WWW:http://www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
Telefon:523576215
E-mail:fundacja@ekspert-kujawy.pl
Osoba do kontaktu:Tadeusz Osowiecki
Funkcja w organizacji:Prezes
Telefon do osoby:523576215