Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Stowarzyszenie "Grodzisko Gzn"
Status prawny organizacji:Stowarzyszenie
Rok założenia:2015
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zakres działalności III:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Powiat:bydgoski
Gmina:Dąbrowa Chełmińska
Kod pocztowy:86-070
Miejscowość:Gzin
Ulica / adres:Gzin 24
Strona WWW:
E-mail:aj.krawisz@op.pl
Osoba do kontaktu:Jacek Krawisz
Funkcja w organizacji:prezes
Telefon do osoby:518 028 755