Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Stowarzyszenie Działamy Razem
Status prawny organizacji:Stowarzyszenie
Rok założenia:2016
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Powiat:toruński
Gmina:Chełmża
Kod pocztowy:87-140
Miejscowość:Nawra
Ulica / adres:5/1
Strona WWW:http://www.dzialamyrazem.com.pl/
E-mail:stowarzyszeniedzialamyrazem@gmail.com
Osoba do kontaktu:Rafał Grupa
Funkcja w organizacji:Prezes
Telefon do osoby:603 619 917