Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
Status prawny organizacji:Stowarzyszenie
Rok założenia:2013
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Zakres działalności III:działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
Powiat:toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica / adres:Włocławska 167 A pok. 224
Strona WWW:www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl
Telefon:728561882
E-mail:t.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl
Osoba do kontaktu:Tomasz Ciesielski
Funkcja w organizacji:koordynator projektów międzynarodowych
Telefon do osoby:728561882