Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:FUNDACJA ŁADOWARKA
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2019
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:włocławski grodzki
Gmina:Włocławek
Kod pocztowy:87800
Miejscowość:WŁOCŁAWEK
Ulica / adres:ŻABIA 12
Strona WWW:
E-mail:d.cieslikiewicz@gmail.com
Osoba do kontaktu:DOMINIK CIEŚLIKIEWICZ
Funkcja w organizacji:PREZES ZARZĄDU