Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:AUTYZM POLSKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
Status prawny organizacji:Fundacja
Rok założenia:2023
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności III:upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Powiat:toruński
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica / adres:Okólna 155
Strona WWW:www.fpoa.org.pl
Telefon:798 103 623
E-mail:autyzmpolska@fpoa.org.pl
Osoba do kontaktu:Małgorzata Mendelewska
Funkcja w organizacji:Prezes Zarządu
Telefon do osoby:798 103 623