Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia
Status prawny organizacji:Innyjednostka organizacyjna MOPS
Rok założenia:2006
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności II:działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zakres działalności III:promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Powiat:bydgoski grodzki
Gmina:Bydgoszcz
Kod pocztowy:85-871
Miejscowość:Bydgoszcz
Ulica / adres:Smoleńska 43
Strona WWW:www.cis.bydgoszcz.pl
Telefon:052/3486174
E-mail:cis@cis.bydgoszcz.pl
Osoba do kontaktu:Adam Wojtynaka
Funkcja w organizacji:pracownik socjalny