ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-11-16 Bezpłatne szkolenia dla NGO

Szanowni Państwo - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia połączonego z warsztatami

"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2014-2020.

W każdym z województw do października 2017 r. przewidziano :
- 2 seminaria informacyjne (8 h), złożone z części plenarnej i  warsztatowej dla 50 uczestników nt. możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez III sektor w perspektywie finansowej
2014-2020;
- 7 warsztatów (8 h) poświeconych pracy nad projektem w wybranych obszarach tematycznych tj.: projekty adresowane do  grup defaworyzowanych, ekonomia społeczna, projekty edukacyjne, sport
i zdrowie, usługi na rzecz rodziny, opieka nad osobami zależnymi, budowanie partnerstw, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
- wsparcie doradcze indywidualne i grupowe w kontekście planowanych i przygotowywanych projektów;
Ponadto odbędą się.:
- szkolenia z wykorzystaniem platformy e-leraningowej
- 24 webinaria (wykłady on-line)

Szkolenia odbędą się w:

Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, przy ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

1.
  wtorek 22.11.2016r.
·
sala wielofunkcyjna (D) na V piętrze

2. 
środa 23.11.2016r.
·
sala audiowizualna (B) na I piętrze
·
sala konferencyjna (A) na I piętrze


Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują się na platformie edukacyjno-rekrutacyjnej, zostaną objęci działaniami informacyjno-promocyjnymi (m.in. newsletter, sms-y edukacyjne), a także będą mogli uczestniczyć w moderowanych forach dyskusyjnych i korzystać z  publikowanych na platformie eksperckich artykułów tematycznych.

Seminaria i warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, praktyków w przygotowaniu i  realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do skorzystania z projektu i upowszechnieni informacji o projekcie.

Więcej informacji na stronie www.ckngo.plwww.facebook.com/FunduszeEuropejskieNGO

Biuro projektu:
ul. Kępna 17a/2, 03-730 Warszawa
tel. (22) 629 17 24
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi