ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-11-15 Bydgoszcz. Szkolenie: Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – rozliczenie projektu w części merytorycznej i finansowej

Działając na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego - Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze , które odbędzie się 27 listopada 2018 r, w Bydgoszczy. ( od 8.30 do 14.30)

Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? -  Jak rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, jak go udokumentować? - Zasady ewidencjonowania i rozliczania umów cywilnoprawnych -  sprawdź, czy dopełniłaś/eś obowiązków. 

Zapraszamy na szkolenia warsztatowe  ze sprawozdawczości projektowej, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego.

Szkolenia są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 

TERMIN I GODZINY

 

BYDGOSZCZul. Jagiellońska 3,   Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy , sala nr 102

 

27 listopad  2018r. (8:30 do 14:30)

Osoby  chcące skorzystać z warsztatów  prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 25.11.2018r ,  zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl

  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze– z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie: -  Iwona Iwicka – specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 27  - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 16 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze.  Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji; - Hanna Brzuszczak –  trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS;  posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

   

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi