ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-06-18 Cykl bezpłatnych spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych

 

Tegoroczne zadanie pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” realizowane w ramach wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Stowarzyszeniu CHWYTAJ DZIEŃ z Trojaczka.

Zlecone Stowarzyszeniu CHWYTAJ DZIEŃ zadanie, realizowane jest pn. „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z południowych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego”, przewiduje przeprowadzenie w 2019 roku 12 szkoleń i konsultacji, w czterech blokach tematycznych:

1.      logiki projektowej pn. „Dobry projekt szansą na nowe działania – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych” – 4 spotkania szkoleniowe,

2.      bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach, pn. „RODO w NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie” – 3 spotkania szkoleniowe,

3.      prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych – 2 spotkania szkoleniowe,

4.      finansów, kadr i płac oraz sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych – 3 spotkania szkoleniowe.

Spotkania szkoleniowe organizowane są w obszarach powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego oraz powiatach grodzkich: Bydgoszcz, Toruń i Włocławek.

                Do chwili obecnej odbyły się trzy spotkania szkoleniowe: dwa z logiki projektowej (w Radziejowie i Lipnie)  i jedno z zagadnień bezpieczeństwa danych osobowych (w Bydgoszczy)

                Szkolenia prowadzone są przez specjalistów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie z danego zakresu tematycznego. Szkolenia uzupełniane są dyżurami doradczo-konsultacyjnymi.

                Szkolenia mają formę otwartą – udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, po wcześniejszym zgłoszeniu się za pomocą formularzy zgłoszeniowych, które udostępniane są wraz z informacjami o szkoleniu, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Szkolenia są bezpłatne.

                Najbliższe szkolenia odbędą się:

-  w czwartek, 4 lipca w Aleksandrowie Kujawskim, w Starostwie Powiatowym przy ulicy Słowackiego 8 – spotkanie szkoleniowe z cyklu „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych – cz. III”. Szkolenie prowadzi Hanna Brzuszczak. Zgłoszenia do 01 lipca 2019 r.

- w czwartek, 11 lipca w Nakle, w Przystani Powiat Nakielski, ul. Notecka 4– spotkanie szkoleniowe z cyklu „RODO W NGO – szansą na konkurencyjną przewagę i społeczne zaufanie – cz. II”, prowadzone przez Marcina Lutosławskiego. Zgłoszenia do 8 lipca 2019 r.

Każde szkolenie danego panelu szkoleniowego ma inną tematykę, a po szkoleniach prowadzone są konsultacje doradcze. Dokładne godziny spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych i ich program podany zostanie w odrębnej informacji.

                Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

        Wszystkich zainteresowanych Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych. Aktywny w nich udział – oprócz utrwalenia i poszerzenie posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowej – będzie dodatkowo promowany. Dla uczestników wszystkich szkoleń z danego cyklu szkoleniowego przewidziane są zaświadczenia ukończenia szkolenia, a dla organizacji, które wezmą udział w 

trzech panelach szkoleniowych przewidziane są dodatkowe pomoce dydaktyczne w formie poradników dla NGO.

               

 Planowane terminy kolejnych szkoleń „WIEMY BO CHCEMY:

  •   29 sierpień, Włocławek – PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I
  • 12 wrzesień, Toruń – DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – cz. IV
  • 26 wrzesień, Mogilno – RODO W NGO – cz. III
  • 10 październik, Mogilno – PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. II
  • 24 październik, Aleksandrów – FINANSE, KADRY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO – cz. I
  • 28 listopad, Lipno – FINANSE, KADRY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO – cz. II
  • 12 grudzień, Radziejów – FINANSE, KADRY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W NGO – cz. III

Z przyczyn niezależnych od organizatora, podane terminy i miejsca szkoleń mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o uważne i systematyczne śledzenie stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego i Urzędów Gmin, gdzie ukazywać się będą na bieżąco aktualne informacje dotyczące organizowanych spotkań szkoleniowych.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com. Kontakt telefoniczny z organizatorem pod nr.: 693 518 219.

 

Do pobrania: formularze zgłoszeniowe na szkolenia w AleksandrowieNakle.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi