ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-03-10 DAR SENIORA DLA JUNIORA

DAR SENIORA DLA JUNIORA

Pomysł realizacji zadania powstał po nawiązaniu współpracy z klubami seniora. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby seniorów. Takie też są oczekiwania osób w wieku emerytalnym.

Zadanie polega na przeprowadzeniu 7 sesji tematycznych wg tematów wymienionych niżej, realizowanych w trakcie trzech spotkań.

                                                                                                                                       

Dar 1: mądrości. Jak podchodzę do treści zwartych w mediach? Jakie doświadczenia nabyłem? Jakie doświadczenie mogę przekazać wnukom?

 

Dar 2: rozumu. Czy dbam o swój rozwój osobisty? Czy posiadanie rzeczy materialnych przysłoniło mi wartości duchowe?

 

Dar 3: rady. Czy pogłębiam znajomość i wiedzę, aby lepiej zrozumieć jak mam żyć? Jakich rad mogę udzielać wnukom?

 

Dar 4: odwagi. Czy panuję nad sobą? Czy potrafię nie poddawać się w obliczu pojawiających się problemów? Czy byłem w tym zakresie pomocny innym? Czy doprowadzam do konfliktów? Jaki jest mój stosunek do napadów gniewu, łakomstwa? Czy poddaje się lenistwu? Czy wnuki mogą od mnie nabyć odwagi?

 

Dar 5: umiejętności. Czy akceptuję codzienność i całe swoje życie? Czy dbam o swój rozwój fizyczny i duchowy? Czy dbam o swoje zdrowie? Czy zazdroszczę innym lepszego życia? Czy potrafię szukać pomocy? Czego mogę nauczyć moje wnuki?

 

Dar 6: cierpliwości. Czy potrafię okazywać cierpliwość? Co wzmaga we mnie cierpliwość? Co mogę przekazać wnukom w sposobie radzeniu sobie z cierpliwością?

 

Dar 7: łagodności. Po czym wnuki mogą rozpoznać moją łagodność? Czy postrzegają mnie jako osobę łagodną?

 

Sesje składają się z trzech części:

- pierwsza - mini wykład,

- druga - dzielenie się doświadczeniem,

- trzecia- gimnastka pamięci.

 

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”  86-300 Grudziądz ul. Kościelna 1

Tel. 660 221 547, 888 726 785

KRS nr 0000274238 NIP 8762378209 Regon 340282274, numer rachunku bankowego 98948410332300030082100001

www.poradnia-grudziadz.pl

Świecie

ul. Sądowa 6

Przedszkole

Miejskie nr 1

rejestracja: tel.660221547

 

Chełmno

ul. Kamionka 3,

Miejski Ośrodek Profilaktyki

 i Promocji Zdrowia

rejestracja: tel.660221547

 

 

Wąbrzeżno

ul 1 Maja 46,

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki,

Terapii i Integracji Społecznej

rejestracja: tel.660221547

 

 

Grudziądz

ul. Kościelna 1

Parafia św. Mikołaja Biskupa

rejestracja: tel.888726785

 

 

 

 

 

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi