ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-11-29 Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” - konferencja w podtoruńskim Przysieku

Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA mają zaszczyt zaprosić na:
KONFERENCJĘ pt.„Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” 12 grudnia 2013 r. Przysiek, Hotel Daglezja.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
1. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich a jakość życia mieszkańców;
2. Działalność trzeciego sektora na obszarach wiejskich – szanse i bariery;
3. Współpraca międzysektorowa na obszarach wiejskich.
Szczegółowy program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach oraz do pobrania na stronie www.badania-rynku.pl
Projekt jest realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.
www.ksow.pl

Do pobrania:
Zaproszenie
Program konferencji
Informacje o projekcie
Formularz zgłoszeniowy

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi