ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-08-26 Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – nabór wniosków

Zachęcamy organizacje pozarządowe, liderów i wolontariuszy do przekazania swoim partnerom pochodzącym z krajów: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Jordania, Libia, Liban, Mołdawia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja i Ukraina informacji o możliwości ubiegania się o granty z Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Powołanie Funduszu jest efektem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w roku 2011. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje obywatelskie, ruchy społeczne oraz osoby fizyczne w krajach objętych Funduszem. Wnioski o granty można składać przez cały rok. Polskie organizacje mogą pełnić rolę partnerów dla organizacji wnioskujących
o wsparcie z krajów objętych działaniem Funduszu.

Link do strony: http://democracyendowment.eu/support/survey/create

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi