ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-05-08 Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje Projekt „Rodzina na warsztacie II”

 

Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje Projekt „Rodzina na warsztacie II” w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.
W ramach projektu realizowane będą warsztaty:
SZKOŁA DLA RODZICÓW - program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi realizowany już w 2016 r.
POZYTYWNE RELACJE INTERPERSONALNE, CZYLI SZCZĘŚLIWI RODZICE, SZCZĘŚLIWE DZIECI – nasza nowa inicjatywa opierająca się na przeświadczeniu, że poprawa relacji pomiędzy rodzicami oraz wzmocnienie więzi pomiędzy nimi, pozostaje
w ścisłym związku z lepszą atmosferą w rodzinie, sprzyjającą wychowaniu dzieci.
WSPARCIE KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH RODZICÓW POPRZEZ RACJONALNĄ TERAPIĘ ZACHOWANIA - techniki poprawy samopoczucia i walki ze stresem w rodzinach, które mają szczególnie trudną sytuację (np. wychowywanie niepełnosprawnego dziecka, opieka nad dziadkami z otępieniem, występujący problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.) - również realizowany już w 2016 r.
Projekt przewiduje również ponownie INDYWIDUALNE KONSULTACJE, podczas których będzie można omówić szczegółowo problemy danej rodziny, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Fundacji .

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi