ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-09-05 Fundacja Pracownia Dialogu zaprasza do udziału w projekcie „Mediacyjne NGO’sy”.

Fundacja Pracownia Dialogu, z siedzibą w Toruniu, otrzymała grant z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Mediacyjne NGO’sy” w latach 2019 - 2020

Serdecznie zapraszamy Państwa organizację, a w szczególności współpracujących z Państwem mediatorów i mediatorki, do wzięcia udziału w projekcie. 

Cel projektu

Zadanie koncentruje się na podniesieniu wiedzy i umiejętności mediatorek i mediatorów rodzinnych (lub prowadzących mediacje w sprawach rodzinnych) działających w organizacjach pozarządowych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego oraz sieciowaniu organizacji w kierunku utworzenia podmiotu rzeczniczego/ strażniczego.  

W projekcie został zaplanowany szereg działań:

  1. Cztery dwudniowe szkolenia wzmacniające kompetencje mediatorek i mediatorów z  jednodniowym modułem sieciującym;
  2. Opracowanie i wdrożenie narzędzia do zbierania danych statystycznych z mediacji prywatnych i sądowych;
  3. Stworzenie sieci mediacyjnych NGO (spotkania integracyjno-sieciujące);
  4. Superwizje pracy mediacyjnej;
  5. Konferencja nt. mediacji rodzinnej w 2020 r.

Adresaci

Projekt skierowany jest do mediatorów i mediatorek działających w ramach organizacji pozarządowych (NGO) na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wolontariatu, członkostwa lub w innej formie na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Uczestnikiem projektu może być mediator/mediatorka, który jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub na listę mediatorów prowadzoną przez NGO i zgłoszoną w jakimkolwiek sądzie okręgowym z terenu trzech województw (kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego).

Będzie nam niezmiernie miło gościć mediatorki i mediatorów z Państwa organizacji.

Oficjalna strona internetowa ze szczegółowymi informacjami: www.mediacyjnengo.pl

Na portalu Facebook znajdą nas Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/mediacyjneNGOsy

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest Janusz Kaźmierczak, koordynator, tel: 793 969 360, mail: biuro@mediacyjnengo.pl

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi