ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-09-17 Fundacja Stabilo serdecznie zaprasza przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych”

Szanowni Państwo,

Fundacja Stabilo zaprasza przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych”, które poprowadzi Łukasz Broniszewski - trener i doradca NGO.
Warsztat realizowany będzie w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, czyli mówiąc ogólnie – wszystkich interesariuszy. Tym samym obywatele mają możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Celem warsztatów jest dyskusja nt. możliwości wpływu III sektora na procesy konsultacji społecznych i co można zmienić w gminach we współpracy na linii urząd – NGO-sy.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

- Jakie są dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych?
- Jak powinny przebiegać procesy konsultacji społecznych?
- Jakie są metody i techniki konsultacyjne?
- Jak działa budżet obywatelski i jak organizacje mogą się włączyć w jego tworzenie?
- Jaka jest/może być rola NGO-sów w procesach konsultacyjnych w świetle obowiązujących regulaminów i programów współpracy?
- W jaki sposób przedstawiciele NGO-sów mogą zainicjować i przeprowadzić proces konsultacji społecznych?
- Jak można monitorować procesy konsultacji społecznych?
- Co możemy zmienić w obecnych regulacjach?

Przedmiotem dyskusji będą m. in dokumenty dotyczące KS z gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, dobrane zgodnie z potrzebami uczestników/uczestniczek warsztatów:

1. Regulaminy Konsultacji Społecznych
2. Programy Współpracy Gmin z organizacjami pozarządowymi
3. Dobre Praktyki prowadzenia konsultacji społecznych

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian regulaminów konsultacji społecznych i programów współpracy w wybranych gminach.

Zgłaszać można się do 18.09.2019 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres:
biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj:
http://stabilo.org.pl/warsztaty-pn-rola-ngo-sow-w-przebiegu-procesow-konsultacji-spolecznych/

Termin warsztatów: 21-22.09.2019, godz. 9-16

Miejsce:
Pensjonat Pod Jemiołą, Ciechocinek

Prowadzący:
Łukasz Broniszewski - trener i doradca NGO – wieloletni praktyk partycypacji, ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń.

Zapewniony będzie:

- lunch i bufet kawowy,
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały warsztatowe,
- certyfikat ukończenia warsztatów,
- noclegi i wyżywienie podczas warsztatów wyjazdowych.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi