ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-12-07 Fundacja Stabilo zaprasza na bezpłatne warsztaty

Uwaga! - Nowy termin bezpłatnych warsztatów pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”


Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”, które poprowadzi doświadczony trener Grzegorz Wiaderek z INPRIS. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

 

 

Tym razem chcemy Was zaprosić na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

 

 

Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, czyli mówiąc ogólnie – wszystkich interesariuszy. Tym samym obywatele mają możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym.

 


Cel warsztatów
Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować, jakie mamy, jako trzeci sektor, możliwości wpływu na procesy konsultacji społecznych i co możemy zmienić w naszych gminach we współpracy na linii urząd – NGO-sy.

 

 

Podczas dwudniowych warsztatów dowiecie się m.in. o:

 

 

•       metodach i narzędziach wpływu na stanowienie prawa;

 

 

•       pojęciu i znaczeniu siedmiu zasad konsultacji;

 

 

•       narzędziach konsultacji aktów prawnych, ich wadach i zaletach, poziomie trudności;

 

 

•       dobrych i złych praktykach w procesie stanowienia prawa i konsultacji społecznych;

 

 

•       źródłach informacji i danych potrzebnych do efektywnego udziału w konsultacjach społecznych;

 

 

•       wpływie czasu pandemii na czas i formy konsultacji społecznych.

 

 

 

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki scenariusza wprowadzenia zmiany, w ramach którego będziemy prowadzić działania rzecznicze dotyczące konsultacji społecznych.

 


Zgłaszać można się do 10 grudnia 2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres:  biuro@stabilo.org.pl.

 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  tutaj

 

 

Program znajdziecie  tutaj

 

 

Regulamin rekrutacji znajdziecie  tutaj

 

 

Termin warsztatów: 12-13.12.2020

 

 

Miejsce:   ZOOM (link zostanie przesłany zakwalifikowanym osobom)
Prowadzący: Grzegorz Wiaderek – Prawnik oraz członek zarządu i współzałożyciel INPRIS - Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

 

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach konsultacji społecznych, a także próba zmiany lokalnych przepisów prawa.

 


Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają   certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz publikacje dotyczące NGO-sów w formie pdf.
Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.
Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/227355355453628

 

Formularz, program i regulamin rekrutacji:  http://stabilo.org.pl/warsztaty-online-udzial-ngo-sow-w-konsultacjach-spolecznych/

 

Z poważaniem
Adrian Stelmaszyk
Mentor w projekcie "Organizacje Stanowią Prawo"
Ekspert ds. współpracy z samorządami w projekcie "Partycypacja w Planowaniu"
Tel. kom. 694 056 428

Fundacja Stabilo
ul. 
Fosa Staromiejska 30/6
87-100 Toruń
tel. 
(+48)  56 678 84 16

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi