ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2021-01-20 Fundacja Stabilo zaprasza na bezpłatne warsztaty

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, które poprowadzi Magdalena Wilczyńska – prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Już po raz ostatni w ramach tego projektu organizatorzy zapraszają na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

Chcesz wiedzieć jakie są standardy dostępności architektonicznej, transportowej, komunikacyjnej i cyfrowej? Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ? Jak zorganizować dostępne wydarzenie? Jak monitorować dostępność? Jak komunikować się językiem prostym? –  Zgłoś się na warsztaty!

Cel warsztatów

Organizatorzy chcą z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować zagadnienia związane z dostępnością zarówno pod kątem obowiązków wypływających z obowiązującego prawa, jak i pod kątem społecznego monitoringu dostępności oraz działań na jej rzecz. Ten temat omawiany będzie również w kontekście obowiązującego prawa i możliwych zmian systemowych. Poruszane będą m.in. tematy związane z procesem stanowienia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o dostępności. Prowadzona będzie dyskusja, co można zmienić w istniejących regulacjach, aby osoby z niepełnosprawnościami nie były dyskryminowane. Uczestnicy będą rozmawiać o obowiązkach wynikających z ustawy o dostępności i Konwencji ONZ, a także o problemach związanych z komunikacją, barierami architektonicznymi, informacyjnymi, oraz o sposobach przezwyciężenia tych problemów.

Uczestnicy i uczestniczki dwudniowego szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
  • Jakie są regulacje związane z dostępnością w  obowiązującym prawie?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
  • Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
  • Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian w istniejącym prawie oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji scenariusza wprowadzenia zmiany.

Zgłaszać można się do  27.01.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz, program i regulamin rekrutacji: http://stabilo.org.pl/warsztaty-dostepnosc-skuteczne-i-przejrzyste-prawo/

Termin warsztatów: 30-31 stycznia 2021
Miejsce: platforma ZOOM - dokładny link podamy osobom zakwalifikowanym na warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-17.

Możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów i rozbicie ich na 3 dni, co zostanie przedyskutowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podczas pierwszego dnia.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają  certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Magdalena Wilczyńska – jest prawniczką zajmującą się prawami człowieka, w tym wolnością słowa i działalnością stowarzyszeń. Obecnie pracuje jako ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w organizacji DebunkEU.org. W ramach swojej pracy w Biurze Rzecznika prowadzi grupę dotyczącą systemowych zmian prawnych wokół wypalenia zawodowego (projekt prowadzony we współpracy z Fundacją Stabilo). Jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwentką Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (studia LL.M., specjalizacja w prawach człowieka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo i dziennikarstwo). Współpracuje z Humanity in Action jako ich alumni.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.
Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Projekt ma następujące cele:  

  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne – wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/450700642601572

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi