ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Generator ofert 2018 - tylko do rozliczeń za 2018 rok

GENERATOR OFERT 2018 - NOWA EDYCJA

https://generatorofert2018.kujawsko-pomorskie.pl/


INFORMACJA
Powstała nowa edycja generatora ofert na rok 2018. W związku z tym, wszystkich użytkowników poprzedniej edycji, informujemy o konieczności zarejestrowania się i założenia nowego konta, aby móc wziąć udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na rok 2018.
Poprzednia wersja generatora (Generator ofert 2017) służy wyłącznie do rozliczenia dotacji za rok ubiegły, a oferty złożone za jej pośrednictwem nie będą podlegały ocenie.

ZASADY
Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy zapoznać się z Regulaminem wybranego przez Państwa konkursu zamieszczonym na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce "otwarte konkursy ofert" - ogłoszenia konkursowe - regulaminy konkursów oraz z Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania  zadań publicznych (dostępnymi w zakładce Akty prawne/akty wewnętrzne).


Prosimy pamiętać, że w ostatnich dniach naboru ofert dostęp do Generatora może być utrudniony z powodu dużej ilości składanych wniosków.


ETAPY SKŁADANIA OFERTY:
1)  elektronicznie za pomocą Generatora ofert (datę i godzinę terminu składania ofert podano w regulaminach konkursowych)
2)  w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną


GENERATOR OFERT 2018:
https://generatorofert2018.kujawsko-pomorskie.pl/


ZAŁOŻENIE KONTA W GENERATORZE
1) Po otwarciu strony, należy wybrać w prawym górnym rogu przycisk „REJESTRACJA” i wypełnić pola (Hasło musi zawierać małe i duże litery oraz cyfry). Kliknąć „ZAREJESTRUJ”

2) Po dokonaniu rejestracji, na Państwa adres mailowy, przyjdzie potwierdzenie aktywacji konta (Uwaga! Email rejestracyjny może wpaść do spamu, proszę sprawdzić, jeśli nie będzie dochodził)

- należy kliknąć w link aktywujący konto (który przyszedł w mailu), dopiero wtedy będzie możliwe zalogowanie się do swojego konta
- w przypadku pojawienia się komunikatu, że połączenie jest niezaufane, prosimy o zatwierdzenie opcji "rozumiem zagrożenie", "dodaj wyjątek", "potwierdź wyjątek bezpieczeństwa"

3) Po ponownym wejściu na stronę generatora, należy się zalogować – przycisk „LOGIN”.

4) Po zalogowaniu, wybieramy przycisk „ZŁOŻONE OFERTY” (prawy górny róg), a następnie przycisk „ZŁÓŻ OFERTĘ” (lewy dolny róg)

5) Otworzyła się strona, na której trzeba podać liczbę oferentów, np. 1

6) Otworzyła się strona z szablonem oferty. Aby móc przejść do kolejnej strony, należy uzupełnić wszystkie dane.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2020 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi